Locatie Gala

5.000,00

Beschrijving

De locatiesponsors worden uitvoerig bedankt tijdens het gala en het logo wordt tijdens het gala getoond.