Zeer tot onze spijt hebben wij, als Cnødde 2020 lustrumcommissie, door de ontwikkelingen rond het COVID-19 virus en de overheidsmaatregelen die daar het gevolg van zijn, moeten beslissen om alle activiteiten van onze lustrumviering uit te stellen. 

In dit merkwaardige jaar zijn de meeste lustrumactiviteiten uitgesteld. En daarover willen wij jullie graag informeren.

Inleiding

De Lustrumcommissie is ruim zes jaar geleden begonnen met het bedenken van allerlei activiteiten. De meeste daarvan zijn tot maart 2020 enthousiast ontwikkeld. De groep betrokken Cnøddianen groeide naar ruim 50 man.

Maar toen kwam Corona en moesten de activiteiten naar achteren worden geschoven. De Lustrumcommissie heeft nu besloten om te blijven bestaan tot tenminste de zomer van 2022, om mogelijkheden aan te grijpen zodra ze ontstaan en alsnog een fantastische lustrumviering te kunnen hebben.


Kick out/Kick off

Onze aftrap van het lustrumjaar werd in oktober 2019 voor de studentengemeenschap georganiseerd door Cnødde Actief. Een groot open feest als afsluiting van de UT introductieperiode met bekende artiesten. Het werd een daverend succes met een goede opkomst.

Familiedag

Deze zou plaatsvinden in april 2020, maar corona gooide roet in het eten en met het beperkt aantal aanmeldingen op dat moment besloot de Familiedagcommissie om de activiteit af te gelasten.

Noaberschap

De Noabercommissie heeft Cnødde met succes voor meerdere jaren verbonden met het Roessingh om hen bij te staan in activiteiten voor hun patiënten. Ook de UT ondersteunt dit van harte. Het doel is om dit een grotere, door Cnødde georganiseerde, activiteit van de gehele UT gemeenschap te laten worden. Tot aan de eerste lockdown is hier door Actief en enkele ouderejaars al invulling aan gegeven. Maar de actie met ruim 50 Cnøddianen op de dag van “NLDoet” is door de pandemie niet doorgegaan. Er is reeds zo’n € 3.400 aan sponsorgeld verzameld voor het Roessingh voor het opknappen van hun manege. Dit bedrag wordt binnenkort aan het Roessingh met enige publiciteit overhandigd. Komend jaar is er weer een NLDoet dag en Cnødde Actief is gespitst om dan wel iets te mogen organiseren voor het Roessingh. Een traditie wordt geboren.

Landmark

Het plan is om een beeld als landmark op de campus neer te zetten met als motto “50 jaar studentenleven”. Het is tot de ontwerpfase gekomen, maar de realisatie met enkele werktuigbouwstudenten ligt nu nog stil en zal binnenkort worden opgestart.

Lustrumreis

Ruim 60 Cnøddianen hadden zich al opgegeven en betaald voor de lustrumreis naar Kiev. De laatste communicatie die jullie hebben ontvangen over de lustrumreis is dat we deze hebben verplaatst naar Hemelvaart 2022 én dat we naar Albanië gaan wegens de spanningen aan de grens met Rusland.

Het goede nieuws is dat iedereen er inmiddels wel heel veel zin in heeft gekregen! Vooralsnog hopen wij op een snel vaccin en een onvergetelijke lustrumreis. Mocht je je nog niet hebben ingeschreven en dit nog willen doen, doe dit alsnog! Je kunt je aanmelden door je direct via 1 van onderstaande pakketten aan te melden (na inloggen).

Gala en Cabaret

Het hoogtepunt van onze lustrumviering had het Gala met het daaraan gekoppelde cabaret moeten zijn op 10-10-2020. Maar de Lustrumcommissie heeft voorlopig 22 oktober 2022 in de agenda gereserveerd als nieuwe datum. Doe dus hetzelfde en blokkeer je agenda voor een superfeest!

Spieghel Historiael

Het voornemen om een nieuwe Spieghel Historiael uit te brengen op het Gala is daarmee ook opgeschoven. Ondertussen is een fantastische “Glossy” uitgebracht en verstuurd, die de afgelopen 50 jaar in beeld brengt!

Webshop en sponsoring

De website Cnodde2020.nl met de webshop blijft voorlopig in de lucht. Dus bestellingen kunnen nog steeds plaatsvinden.

We hebben al € 12.500 aan algemene sponsorgelden opgehaald. Dit wordt nauwgezet bewaakt om toekomstige kosten en doelen te kunnen ondersteunen.

Tot slot

De Lustrumcommissie blijft bestaan, tenminste tot de zomer van 2022, om door te kunnen pakken zodra dat weer kan. We houden je dus op de hoogte.

Tot die tijd, blijf gezond!

De Lustrumcommissie 2020

Categorieën: Nieuwsbrief