De vele activiteiten in 2020 voor het Cnødde lustrum vinden financieel onafhankelijk van elkaar plaats. Om dit te bereiken heeft iedere activiteit een eigen budget. Soms kunnen uit de “kaartverkoop” van een activiteit de eigen kosten niet worden gedekt of kan er net even wat meer geregeld worden met behulp van sponsoring. 

Doel sponsoring

  • Bijdrage aan de landmark.
  • Bekostigen van extra activiteiten, goedgekeurd door de 2020 commissie
  • Eventuele bijzondere kosten te dekken in een activiteit
  • Aan de wereld laten zien wat Cnødde voor de Universiteit Twente betekent